Dansterapi

Dansterapi är en terapiform som använder dans och rörelse som ett verktyg för att hjälpa människor att förbättra sin fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Genom att använda kroppen till att uttrycka sig, kan dansen skapa en medvetenhet om ens egna känslor, begränsningar och möjligheter och ger möjligheter att uttrycka sig på ett ickeverbalt sätt.

Under en dansterapisession kan patienten utforska olika rörelser och koreografi, och använda musik som en guide för att uttrycka sig. Terapeuten kan också använda olika tekniker, såsom improvisation och spegling för att hjälpa människor att utveckla en djupare förståelse för sina känslor och tankar.

Dansterapi är en holistisk behandlingsform som använder kropp, själ och sinne för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos en person. Terapi har visat sig vara effektiv i behandling av exempelvis depression, ångest och posttraumatisk stress, samt används också för att främja positiv självbild, ökad självmedvetenhet och social interaktion.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med dansterapi här. 

Kontaktinformation
Adress