Inlärningsterapi  

Inlärningsterapi är en psykologisk behandling som fokuserar på att hjälpa människor att ändra sitt beteende genom inlärning av nya färdigheter och att bryta negativa beteendemönster. Terapin bygger på inlärningsprinciper som används för att förstå hur människor lär och hur de kan lära sig nya beteendemönster, för att ersätta tidigare sådana.

Terapin innefattar vanligtvis kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori för att identifiera negativa beteenden och tankeprocesser, och terapin involverar också vanligtvis en kombination av individuell terapi och gruppterapi för att stödja en hälsosam interaktion med andra och öva på de nya färdigheterna. Genom att lära sig nya sätt att reagera och hantera stress och negativa situationer kan patienterna uppnå ökad livskvalitet och bättre hälsa mentalt och fysiskt.

Inlärningsterapi har visat sig vara effektiv för en rad olika åkommor, inklusive ångest, depression, tvångssyndrom, posttraumatisk stress, fobier och missbruk.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med inlärningsterapi här. 

Kontaktinformation
Adress