Humanistisk terapi  

Humanistisk terapi grundas på en humanistisk och existentiell filosofi och tänkande. Den fokuserar på individens självuppfattning, självbild och personliga erfarenheter, och arbetar för att hjälpa personen att bli medveten om dessa och att utveckla en positiv självbild och självkänsla. Humanistisk terapi har ett holistiskt synsätt som betonar helheten av människan och terapin understryker betydelsen av att ta hänsyn till kropp och själ, samt betydelsen av erfarenheter från barndomen och tidiga relationer.
Humanistisk terapi bygger på att varje människa innehar en strävan efter att uppnå sin fulla potential och leva ett meningsfullt liv. Terapeuten antar därvid att individen är kapabel att förstå sin egna situation och att kunna hitta lösningar på sina problem.

Målet med humanistisk terapi är att hjälpa klienten att öka sin självkänsla och självförverkligande. Terapi kan också hjälpa till att minska oro och ångest, samt bidra till ökat självmedvetande och personlig tillväxt.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med humanistisk terapi här. 

Kontaktinformation
Adress