Systemisk terapi

Systemisk terapi är en terapiform som fokuserar på att förstå och behandla problem genom att undersöka och förstå relationerna och interaktionerna mellan människor utifrån hur de hänger samman och förhåller sig till varandra i system. Det kan handla om familjer, par, arbetsgrupper eller andra sociala system där problem har uppstått. Terapiformen grundar sig i systemteori och ser människor och problem som en del av ett större system, där allt påverkar varandra. Istället för att fokusera på individen, undersöker systemisk terapi dessa interaktioner och hur de kan lösas på ett konstruktivt sätt.

Terapeuterna arbetar med att hjälpa patienter att förstå hur de själva påverkas av och även i sin tur kan påverka sin sociala omgivning. De jobbar också med att identifiera och förändra negativa mönster som kan ha uppstått i systemet, för att skapa en mer harmonisk och hälsosam miljö. En stor del av terapin handlar också om att stärka människornas resurser och förmåga att hantera utmaningar på ett positivt sätt. Systemisk terapi kan vara mycket effektivt för att lösa problem som har uppstått inom sociala sammanhang, som familjekonflikter, arbetsplatsproblem eller relationella problem.

Sammantaget kan man säga att systemisk terapi är en relationell och resursorienterad terapiform, som lägger fokus på att förstå och behandla problem på ett konstruktivt sätt, genom att undersöka och arbeta med de sociala system som omger människan.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med systemisk terapi här. 

Kontaktinformation
Adress