Schematerapi 

Schematerapi är en terapiform som utgår från att våra tidiga barndomsupplevelser kan påverka vårt vuxna liv på ett negativt sätt. Med hjälp av scheman, som är grundläggande antaganden om oss själva och omvärlden, skapas en självbild som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Schematerapi syftar till att identifiera och modifiera dessa negativa scheman för att förbättra livskvaliteten hos patienterna.

Terapiformen bygger på teorierna om kognitiv beteendeterapi och psykoanalys. En viktig del i schematerapi är att terapeuten och patienten tillsammans går tillbaka till barndomen för att identifiera vilka negativa barndomsupplevelser som kan ha skapat de negativa schemana. Detta kan inkludera trauma, övergivenhet eller bristande självförtroende. När de negativa schemana har identifierats jobbar terapeuten och patienten tillsammans för att modifiera dem. Detta kan inkludera att lära sig nya sätt att tänka och hantera känslor, samt att identifiera nya beteendemönster som leder till positiva resultat.

I schematerapin används olika tekniker för att hjälpa patienten att förstå de negativa schemana och utveckla nya positiva tankemönster. Detta kan inkludera att använda leksaker eller bilder för att illustrera de negativa schemana och hur de påverkar ens liv, samt att lära sig metoder för självkontroll och självreglering.

Schematerapi är en långvarig behandling och riktar sig till personer som lider av kroniska och djupt rotade problem. Det kan röra sig om personer som har återkommande depressioner, ätstörningar eller personlighetsstörningar.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med schematerapi här. 

Kontaktinformation
Adress