EFT – Emotionell fokuserad terapi

 

Emotionell fokuserad terapi (EFT) är en form av psykoterapi som baseras på teorin att våra känslor är grunden till vårt handlande och våra relationer. Terapin strävar efter att hjälpa patienter att identifiera och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt, samtidigt som den arbetar med att förbättra kommunikationen och relationerna med andra.

Terapin utvecklades på 1980-talet och har sedan dess använts för behandling av många olika typer av problem, från depression och ångest till relationsproblem och trauman. Vanligtvis innefattar terapin 8-20 sessioner under vilka patienten ges möjlighet att utforska sina känslor genom samtal och aktiviteter och att terapeuten arbetar med att hjälpa patienten att se på sina känslor på ett mer positivt och funktionellt sätt.

EFT används ofta i parterapi för att hjälpa par att förbättra sin kommunikation och förstå varandras känslor och behov, samtidigt som den hjälper dem att öva på att kommunicera på ett mer positivt och konstruktivt sätt. EFT har visat sig vara en effektiv terapiform för att behandla olika typer av psykologiska problem, inklusive depression, ångest, trauman och relationsproblem. Terapin har även visat sig vara en effektiv metod för att förebygga återfall i depression och för att främja hälsosamma relationer.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med EFT här. 

Kontaktinformation
Adress