Vanliga frågor kring psykoterapi


Det finns vissa frågor som många ställer sig eller tycker är otydliga inom det psykoterapeutiska området. Här ger vi svar på några av dessa vanligare frågor. 

Vanliga frågor

Läs vanliga frågor och svar i menyn nedan:

Vad är det för skillnad på en psykolog och en psykoterapeut?

Både en psykolog och en psykoterapeut kan arbeta med att bedriva samtalsterapi. Den stora skillnaden mellan yrkesgrupperna är utbildningsbakgrunden. En psykoterapeut har alltid en grundutbildning inom socialt arbete som exempelvis socionom eller sjuksköterska och har efter det vidareutbildat sig ytterligare cirka 5 år, för att bli leg. psykoterapeut. En psykolog har gått en 5-årig universitetsutbildning för att bli just psykolog och kan också arbeta med bedömningar och psykologiska utredningar utöver samtalsterapi.

Är det värt att gå i terapi?

Terapi kan vara bra för många situationer, livskriser, separationer, ångest, sömnproblem och stress för att nämna några av dem. Genom att gå i terapi får du möjlighet att lära känna dig själv och förstå de människor du har omkring dig  bättre. På det sättet står du  rustad att möta de problem och utmaningar du möter i livet.

Så svaret på frågan är absolut JA, att gå i terapi är väl investerade pengar och tid!

För vem passar terapi?

Att gå i terapi är ett sätt att nå ökad självinsikt, få vägledning, stöd och verktyg för att hantera livets utmaningar, relationer och känslor, som i perioder kan kännas svåra för oss alla.

Att under någon eller i återkommande perioder av livet gå i psykoterapi är både vanligt och ett bra sätt att fånga upp och på ett tryggt och hälsosamt sätt kunna bearbeta sina känslor, tankar och beteenden. Terapi bidrar till att minska känslor av bl.a. stress, ångest och frustration och främjar personlig utveckling och välbefinnande.

Hur hittar man en bra terapeut?

För att hitta en terapeut som passar just dig och din situation kan det vara bra att ställa dig själv några frågor:

  1. Till att börja med är det bra att fundera kring vilken terapiform som passar dig utifrån din situation. För att veta vilken terapiform som passar just dig kan du på läsa och jämföra dem på exempelvis Psykoterapiförmedlingen.se.
  2. När du hittat en terapeut med rätt inriktning bör du undersöka vilken utbildning denne har. Vem som helst får kalla sig terapeut men för att vara Leg. psykoterapeut krävs lång och gedigen utbildning, vilket gagnar för kompetens och kvalité.
  3. Be om att få komma på ett första bedömningssamtal. Då får du möjlighet att känna in om terapeuten och formen för terapin känns rätt för dig.

 

Lycka till!

Hur länge måste jag gå i terapi för att det ska funka?

Det är mycket individuellt hur länge du ska eller bör gå i terapi. I stor utsträckning beror det på hur allvarlig din problematik är och när du själv känner att du nått ditt mål.

KBT är i regel en kortare terapiinsats som kan vara bestå av mellan cirka 5-20 träffar medan psykoanalys däremot är en långvarig terapi som kan pågå i flera år.

Har en terapeut tystnadsplikt?

Att vara legitimerad psykoterapeut och/eller legitimerad psykolog är något annat än att ”bara” vara terapeut. Utöver att legitimationen intygar om en omfattande och specifik högskoleutbildning så har psykoterapeuterna också skyldigheter och lyder under Socialstyrelsens lagar. En legitimerad psykoterapeut har därför tystnadsplikt enligt lag.

Tystnadsplikten får enbart brytas om det framkommer att exempelvis om ett barn riskerar att fara illa, eller att det bedöms som risk för att klienten fysiskt kommer skada sig själv eller andra.

Ska jag gå i terapi om jag lider av stress?

Terapi har ofta visat sig mycket effektiv vid behandling av stress. Genom metoder som KBT, Mindfulness och psykoterapeutiska samtal kan stressfaktorer identifieras och ge copingstrategier för att hantera stressen.

Terapi bidrar generellt till ökad självkänsla, ökad självinsikt och förbättrad stresshantering, vilket främjar välbefinnandet och ens egen hållbarhet som människa.

Vad är skillnaden på KBT och psykodynamisk terapi?

KBT (kognitiv beteendeterapi) fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankar och beteenden genom strukturerade metoder. Psykodynamisk terapi å andra sidan utforskar känslomässiga djupa och ibland omedvetna processer för att förstå och bearbeta eventuellt underliggande konflikter och mönster.

I stor förenkling är alltså KBT mer inriktad på konkreta problem och beteendeförändringar, medan psykodynamisk terapi mer tar sikte på att utforska och förstå klientens inre värld och tidigare erfarenheter.

Kontaktinformation
Adress