Gestaltterapi  

Gestaltterapi är en psykoterapeutisk metod som baseras på synsättet att människan är en helhet och att hälsa handlar om att uppleva genom en samverkan mellan kropp, själ och miljö. Två av grundtankarna i gestaltterapin är att varje individ är unik och att varje sjukdom eller svårighet också är det. Därför arbetar gestaltterapeuten med att hjälpa patienten att hitta sina egna lösningar och sin egna väg till hälsa och lycka.

Gestaltterapi fokuserar på här och nu, på den aktuella känslan och upplevelsen och gestaltterapeuter arbetar genom att använda sig av olika tekniker där klienten ofta får använda sig av kroppen och känslor i sitt arbete. Det kan innebära att man gör olika övningar för att patenten ska kunna utforska sin inre värld och på så sätt också kunna upptäcka mönster och beteenden som tidigare hindrat personen från att leva fullt ut

En viktig del i gestaltterapi är att terapeuten skapar en trygg och respektfull miljö där klienten känner sig sedd, hörd och accepterad. Genom att arbeta tillsammans med terapeuten, får patienten stöd och motivation att hitta nya sätt att hantera sina problem och utveckla en förmåga att möta livet på ett mer komplett sätt. Gestaltterapi riktar sig till människor som på något sätt känner sig fast i sitt liv eller sin situation och vill hitta nya sätt att hantera problemen.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med gestaltterapi här. 

Kontaktinformation
Adress