Mindfulness  

Mindfulness har rötter i buddhistisk meditation men har sedan en tid tillbaka blivit populärt även bland människor som inte utövar buddhism eller någon annan religion. Mindfulness är en form av medveten närvaro som innebär att man medvetet riktar uppmärksamheten på nuet och tar in sin omgivning utan att döma eller granska den.

Att träna mindfulness innebär att man tränar sig själv att inte låta sig distraheras av tankar och känslor utan istället försöka rikta uppmärksamheten på det som händer i nuet. Mindfulness har visat sig ha positiva effekter på både fysiska och mentala hälsotillstånd. Forskning har exempelvis visat att personer som tränar mindfulness kan uppleva minskade nivåer av stress, ångest och depression. Mindfulness sägs också kunna minska sjukdomssymptom som sömnlöshet, högt blodtryck och kronisk smärta.

En av fördelarna med mindfulness är att det inte kräver någon speciell utrustning eller plats, vilket gör det enkelt och tillgängligt för alla att utöva. Många psykoterapeutiska metoder använder sig av mindfullness som delar i arbetet.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med mindfulness här. 

Kontaktinformation
Adress