Sexologisk terapi

Sexologi är vetenskapen om människans sexualitet. Det handlar om allt från biologisk och fysiologisk verksamhet till psykologiska och kulturella aspekter. Sexologisk terapi är en specifik terapiform som hjälper människor att förstå och lösa problem med sin sexualitet, acceptera sin sexualitet och att hjälpa dem att identifiera och lösa problem som kan uppstå utav sin sexualitet. Terapin kan ta upp ett brett spektrum av sexuella frågor, från problem med lust och orgasmer till relationella och kommunikationsproblem.

En sexologisk terapeut kan hjälpa med att identifiera och förklara sexuella problem, utveckla strategier för att hantera dessa problem och föreslå behandlingsplaner som kan hjälpa till att förbättra sexuella relationer och få en mer tillfredsställande sexuell upplevelse. Sexologisk terapi kan också hjälpa människor som har problem med sexuella identiteter eller dysfunktioner, som till exempel erektionsproblem, tidig utlösning eller smärta vid samlag.

Terapeuterna använder en mängd olika tekniker för att hjälpa personen att förstå och lösa sina sexuella problem, inklusive samtalsbehandling, mindfulness, avspänningstekniker och beteenderiktad terapi.

Sammanfattningsvis handlar sexologisk terapi om att hjälpa människor att ha mer tillfredsställande sexuella relationer med en större förståelse för sexualitet och dess många aspekter. Terapiformen tar en holistisk approach och kan använda en mängd olika tekniker för att behandla sexuella problem och frågor.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med sexologisk terapi här. 

Kontaktinformation
Adress