Psykosyntes

Psykosyntes är en terapiform som betonar individers potential, kreativitet och självförverkligande, och syftar till att hjälpa klienten att integrera olika delar av sin personlighet för att uppnå själslig helhet. Terapiformen utgår från psykets olika nivåer, såsom det omedvetna, det medvetna och det högre själsliga självet. Genom olika tekniker, såsom visualiseringar, meditation, kroppsterapi och gestaltterapi, kan klienten utforska och integrera dessa nivåer.

Psykosyntesen handlar om att skapa en säker relation mellan terapeuten och klienten, där klienten uppmuntras att utforska sina inre upplevelser och känslor utan att bli dömd eller kritiserad. Terapeutens roll är att stödja klienten genom terapiprocessen och hjälpa till att identifiera de mönster och distraktioner som hindrar klienten från att nå sitt fulla potential.

Terapiformen har visat sig vara effektiv vid behandlingen av olika psykologiska problem, såsom ångest, depression, beroende och relationsproblem. Psykosyntes används också ofta av personer som vill arbeta med sin personliga utveckling och själsliga växt.

Överlag kan psykosyntes beskrivas som en holistisk terapiform som fokuserar på klientens potential och helhet, och som använder olika tekniker för att utforska och integrera olika delar av den mänskliga psyken.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykosyntes här. 

Kontaktinformation
Adress