Existentiell psykoterapi  

Existentiell psykoterapi är en terapiform som fokuserar på att hjälpa människor att utforska deras grundläggande existentiella frågor, så som vad som ger livet mening och syfte, ensamhet, förlust och döden.

Terapin ser varje individ som en unik individ med en egen upplevelse av dessa frågor och en existentiell psykoterapeut kan hjälpa klienten att utveckla olika metoder för att hantera känslor av exempelvis ensamhet eller förtvivlan. Genom att föda en positiv inställning till förändring, samt att uppmärksamma kaos, osäkerhet eller tvivel om den egna existensen kan man i terapin arbeta för att komma till acceptans av både livets glädjeämnen och dess utmaningar.

Målgruppen för existentiell psykoterapi är främst människor som söker efter mening och syfte i livet, men terapin kan också vara hjälpsam för att hantera depression, ångest och andra psykiska problem. Genom att patienten kommer till en ökad medvetenhet om sin egna livssituation och att denne utforskar sina grundläggande existentiella frågor, kan terapiformen hjälpa dessa att uppleva ett ökat psykiskt välbefinnande och en större livstillfredsställelse.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med existentiell psykoterapi här. 

Kontaktinformation
Adress