KBT – Kognitiv beteendeterapi  

Kognitiv beteendeterapi, (KBT) fokuserar på hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkar varandra och hur man kan ändra exempelvis problematiska tankemönster och beteenden för att lindra symptom och öka välmående. Behandlingen skräddarsys individuellt och innefattar ofta både individuella sessioner och hemuppgifter mellan sessionerna, där man tränar på nya coping-strategier.

KBT fokuserar på att hjälpa patienten att bli medveten om deras kognitiva processer, med syfte att hjälpa dem att kontrollera och förändra negativa tankar och beteenden som kan leda till psykiska problem eller sjukdomar. Denna terapiform är relativt kort och tidsbegränsad, vanligtvis innefattande mellan 5 och 20 sessioner beroende på tillståndets svårighetsgrad.

KBT kan användas för att behandla en rad psykiska problem, inklusive depression, ångestsyndrom, obsessiv-kompulsiv störning, posttraumatiskt stressyndrom, ätstörningar och beroendeproblem. Terapeuten hjälper patienten att ifrågasätta tanke- och beteendemönster och ersätta dem med mer positiva och hälsosamma tankar och beteenden.

En av de största styrkorna med KBT är dess fokus på att ge patienten verktyg för att hantera och förändra sina tankar och beteenden självständigt. Dessa verktyg kan användas både under och efter terapeutiska sessioner och är utformade för att hjälpa patienten att upprätthålla positiva förändringar på lång sikt.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med KBT här. 

Kontaktinformation
Adress