EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing


EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en terapiform som används för att minska och behandla olika former av trauma och psykiska störningar. Terapin innefattar vanligtvis en serie av övningar där patienten tar upp traumatiska minnen och samtidigt följer terapeutens rörelsemönster med ögonen eller annan bilateral stimulans. Syftet är att återuppleva traumatiska minnen under kontrollerade former och i en trygg miljö, för att på så sätt kunna bearbeta och läka dem på ett mer hälsosamt sätt.

Terapin är baserad på teorier om att trauma leder till blockeringar i hjärnan som hindrar personen från att bearbeta och hantera traumatisk information på ett adaptivt sätt. Genom att återuppleva traumatiska minnen och samtidigt följa bilateral stimulans, sägs blockeringarna kunna öppnas upp och personen kan börja bearbeta och lära sig att hantera den traumatiska upplevelsen på ett mer hälsosamt sätt.

EMDR har visat sig vara särskilt effektivt för personer som lider av PTSD, men kan också användas för att behandla andra mentala och emotionella störningar.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med EMDR här. 

Kontaktinformation
Adress