Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att analysera och förstå hur tidigare erfarenheter och relationer kan påverka en persons nuvarande känslor och beteenden. Terapin härrör från psykoanalysen, men har sedan utvecklats och anpassats till moderna tider.

Behandlingen syftar till att utforska patientens omedvetna tankar och känslor för att öka klarheten kring sin självbild och relationer med andra människor. Genom att främja medvetenhet och insikt kan patienten bättre hantera de konflikter och stressorer som orsakar emotionell smärta och hämningar.

I psykodynamisk terapi finns det en trygghet i att ha en terapeut som aktivt lyssnar och skapar en plats för att resonera om känslor och tankar. Terapeuterna kan hjälpa patienterna att konfrontera omedvetna känslor och tankar som kan störa deras dagliga liv och relationer.

Genom att anpassa sig till patientens personliga behov och erbjuda en bekväm plats att öppna upp sig, kan psykodynamisk terapi hjälpa patienter att ta steg mot en ökad självförståelse samt finna fred och avslappning i sina nuvarande relationer och miljöer.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykodynamisk psykoterapi här. 

Kontaktinformation
Adress