ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på att hjälpa individer att acceptera och hantera sina känslor och tankar på ett adaptivt sätt. ACT är baserat på den övergripande filosofin att smärta är en naturlig del av livet och att människor bör lära sig att leva med den på ett hälsosamt sätt.

En grundläggande princip i ACT är att individer bör acceptera sina känslor, tankar och upplevelser, snarare än att kämpa emot eller försöka förändra dem. Denna acceptans kan hjälpa till att minska oönskade reaktioner, som överdriven oro, depression eller ångest.

För att uppnå detta, fokuserar ACT på sex huvudkomponenter:

  1. Acceptans: Att lära sig acceptera och inte kämpa emot obehagliga känslor, tankar och upplevelser.
  2. Kognitiv defusion: Att lära sig att observera sina tankar som objektiva händelser istället för att identifiera sig med dem.
  3. Närvaro: Att lära sig att vara helt närvarande och uppmärksamma på det som händer i nuet.
  4. Värderingsbaserad handling: Att anpassa sitt beteende efter sina värderingar och mål, snarare än att ta beslut baserat på kortsiktiga önskningar eller impulser.
  5. Självmedkänsla: Att öva på att vara snäll och kärleksfull mot sig själv, istället för att söka bekräftelse från andra.
  6. Flexibilitet: Att lära sig att anpassa sig till förändrade omständigheter och att välja nya sätt att agera och tänka när situationen kräver det.

Behandlingsmetoden är baserad på vetenskaplig forskning och har visat sig vara en effektiv form av terapi för många individer. Inom en rad olika psykiska tillstånd, så som exempelvis depression, ångest, stressrelaterade sjukdomar, missbruk och relationsproblem.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med ACT här. 

Kontaktinformation
Adress