Familjeterapi  

Familjeterapi fokuserar på att hjälpa familjer att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och bygga upp en starkare relation. Terapin sker vanligtvis med hela familjen närvarande, men individuella sessioner kan också förekomma. Familjeterapi syftar till att hjälpa familjemedlemmarna att förstå varandras behov, känslor och perspektiv, och att lära sig att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt.

Familjeterapi kan vara till hjälp för olika typer av familjeproblem, såsom konflikter mellan föräldrar och barn, svårigheter att hantera stress och överbelastning, relationella problem och psykiska hälsoproblem. Terapeuten arbetar med att identifiera de underliggande faktorer som kan bidra till familjeproblemen och hjälper familjen att hitta sätt att hantera dessa.

Terapin kan använda olika tekniker, som att lära sig att uttrycka känslor, att kommunicera effektivt, att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och att sätta upp mål och planera för förändring. Familjeterapi kan vara kortvarig eller långvarig beroende på familjens specifika behov. Det är viktigt att notera att terapin kan vara ansträngande och utmanande, men den kan också vara belönande och leda till positiv förändring för hela familjen.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med familjeterapi här. 

Kontaktinformation
Adress