Psykoanalys

Inom psykoanalysen anses att problemen i nutid kan härledas till grundläggande psykologiska konflikter och konsekvenser från tidigare erfarenheter. Terapiformen söker identifiera och lösa dessa underliggande konflikter genom att utforska och bearbeta patientens medvetna och omedvetna tankar, känslor och minnen. En viktig grundprincip i psykoanalys är att omedvetna processer påverkar vårt beteende och vårt tänkande.

Psykoanalysen lägger stor vikt vid att förstå individen i en större sammanhang. Terapeuten undersöker händelser och trauman i patientens tidigare liv, liksom deras förmågor att förhålla sig till andra människor. Denna insikt hjälper patienten att bli medveten om tidigare undertryckta känslor och främjar reflektion kring vilka konflikter som kan ha orsakat dem, vilket är en central del av terapiprocessen.

Terapin är oftast lång och intensiv och fokuserar på att ta reda på omedvetna processer och konflikter för att bearbeta och förstå beteenden. En annan viktig del av terapin är överföringsrelationen mellan terapeuten och patienten, där man försöker att identifiera och förstå känslomässiga mönster i relationer. Patienten kan förvärras under en period då medvetenheten om omedvetna konflikter och oförsonade upplevelser är vanligt inom psykoanalysen. Terapiformen är interpersonell och försöker uppmuntra patientens utveckling inom ett känslomässigt och intellektuellt område. Detta sker genom att patienten utvecklar en djup förståelse för sig själv och sin omvärld.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykoanalys här. 

Kontaktinformation
Adress