Personcentrerad terapi

Tanken bakom personcentrerad terapi är att individer är bäst lämpade att ta reda på sina egna problem och hitta lösningar på dem själva. Personcentrerad terapi fungerar genom att terapeuten skapar en trygg och accepterande miljö där patienten kan utforska och uttrycka sina känslor, tankar och erfarenheter. Terapeuten lyssnar aktivt och ställer öppna frågor för att hjälpa patienten att djupare förstå sina egna problem och känslor.

Terapin vilar på tre grundläggande principer: empati, genuinitet och omsorg. Empati innebär att terapeuten aktivt försöker sätta sig in i patientens perspektiv och förstå denne på djupet. Genuinitet handlar om att terapeuten ska vara sig själv och vara ärlig om sina känslor och reaktioner i terapisituationen. Omsorg innebär att terapeuten ska visa omsorg och välvilja mot patienten, utan att försöka påverka denne mot sina egna värderingar eller lösningar.

Personcentrerad terapi kan användas för en rad olika problem och tillstånd, inklusive ångest, depression, relationella problem och stress. Terapiformen är också vanligt förekommande inom utbildning, organisationsutveckling och ledarskap.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med personcentrerad terapi här. 

Kontaktinformation
Adress