KPT – Kognitiv psykoterapi  

Kognitiv psykoterapi (KPT) är en terapimetod som fokuserar på att ändra de tankar och beteenden som orsakar mental ohälsa. Terapin bygger på forskning kring hur våra tankar påverkar våra känslomässiga reaktioner och beteenden.

I behandlingen hjälper terapeuten klienten att identifiera negativa tankemönster och ersätta dem med mer positiva och konstruktiva tankar. Klienten lär sig också att utmana sina negativa tankar och se situationer från olika perspektiv. Genom att ändra sina tankar kan klienten bli av med negativa känslor och beteenden som tidigare stått i vägen för ett hälsosamt liv.

Kognitiv psykoterapi är en korttidsterapi som varar vanligtvis mellan 8-20 sessioner och har visat sig effektiv för många olika typer av psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Terapin kan användas ensam eller i kombination med medicinering.

En av fördelarna med kognitiv psykoterapi är att den ger klienten verktyg att hantera sin mentala hälsa på egen hand efter avslutad terapi. Det är ingen långvarig beroendeställning och teknikerna som lärs ut kan användas för att hantera stress och negativa tankemönster även i framtiden.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med KPT här. 

Kontaktinformation
Adress