Delta på Psykoterapiförmedlingen

På Psykoterapiförmedlingen kan du som är Leg. Psykoterapeut eller Leg. Psykolog vara med och synas, så att patienter lättare kan hitta dig.

Enkla villkor


Självbestämmande:
Här bestämmer du själv i vilken omfattning du vill ta emot patienter och du kan när som helst på egen hand pausa eller radera din profil.

Psykoterapeut eller psykolog: För att få delta på sidan behöver du vara legitimerad psykoterapeut och/eller psykolog. (Inga andra terapiutbildningar godkänns.)

Egenföretagare: För att delta på sidan behöver du även ha ett företag som du kan sköta din patientfakturering ifrån. Sidan är alltså enbart en förmedling och vi sköter inte dina bokningar eller fakturering till patienterna.

Fasta tider: Alla patientsamtal är 45 minuter långa, för det pris du själv sätter. Vi godkänner inte att man har kortare samtal än så, utifrån den bild av kvalité vi verkar för. När och hur du sen lägger dina samtal är helt upp till dig.

Egen prissättning: Du sätter själv det pris du debiterar dina patienter, för dina 45 minuter långa samtal.

Valfritt format: Du kan i din profil även markera att du exempelvis bara vill ta emot patienter på din mottagning, medan andra kanske bara erbjuder videosamtal. De flesta av oss markerar båda alternativen.

Tillgänglighet: Vi strävar efter att vara högst tillgängliga för patienterna och ställer samma krav på alla som är med på sidan. Vi vill att du inom 1-2 vardagar svarar de patienter som skickar förfrågningar till dig.

Kostnad


Det är gratis att vara med på Psykoterapiförmedlingen och vi har inga dolda medlemsavgifter eller att vi skär emellan för dina framtida bokningar med patienter.

Vi debiterar dig enbart en förmedlingsavgift för varje ny förmedlad patient som lett till ett första samtal. Vi debiterar dig alltså ett engångsbelopp/patient oavsett om du sen träffar patienten en eller hundra gånger. Detta pris är samma som du själv prissatt på sidan för ett 45 min patientsamtal. 

När en patient kontaktar dig via sidan så kommer du att få ett mejl med kontaktuppgifter till denne och ev kortfattad info som patienten fyllt i. Du behöver då svara denne inom 1-2 vardagar erbjuda en passande samtalstid, alternativt hänvisa denne åter till sidan om du inte kan ta emot denne.

Vi som driver Psykoterapiförmedlingen kommer samtidigt som du också få mejlet från patienten, så att vi på så sätt kan se att du fått en förfrågan genom sidan och i och med det kan skicka dig en faktura på det belopp du själv angett som ditt samtalspris här på sidan. (Moms tillkommer på vår faktura för denna förmedlingskostnad).

Har du frågor, tankar eller förbättringsförslag för sidan så tveka inte att kontakta oss:

E-post: info@psykoterapiformedlingen.se
Tel: 010 – 200 78 55

Psykoterapiförmedlingen ägs och drivs av företaget Psykoterapigruppen Orion, som sedan 2005 arbetat med handledning, utbildning och psykoterapi. Du kan läsa mer om Psykoterapigruppen Orion här: www.psykoterapigruppenorion.se

Kontaktinformation
Adress