NLP – Neuro lingvistisk programmering

Neuro lingvistisk programmering (NLP) är en metod för att förstå människors mentala och kommunikativa mönster. Det syftar till att hjälpa människor att förbättra sin självbild, öka sin självmedvetenhet och förbättra sin kommunikation med andra. Enligt NLP finns det en samverkan mellan språket vi använder, vår sinnestillstånd och våra beteenden. Genom att förstå dessa samverkande processer kan man förändra beteenden och förbättra sin förmåga att kommunicera med andra.

NLP-tekniker används ofta i psykoterapi, coaching, karriärutveckling och personlig utveckling. Till exempel kan en NLP-utbildare arbeta med en klient för att hjälpa denne att identifiera och eliminera negativa tankemönster som hindrar framgång. En NLP-övning kan vara att identifiera en person som har framgång i ett specifikt område och att studera och analysera dennes tänkande och beteenden. Genom att applicera dessa tänkesätt och beteenden på sitt eget liv kan man förbättra sin egen prestation.

Metoden kan hjälpa människor att förstå sig själva och förbättra sin kommunikation med andra, något som kan leda till ökad framgång och tillfredsställelse i livet.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med NLP här. 

Kontaktinformation
Adress